ΣΤΑΡ ΦΡΟΣΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Μεταφορές


Προποντίδος 8 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη ΤΚ 55104 ΤΘ 20604
Τηλ. 2310 588 187 - Fax 2310 641 521
starfrost@starfrost.gr


Υπεύθυνος: Παυλίδης Κων/νος
Κιν. 6936 433 437